OrlBeogradCom

 

OPERACIJA KRAJNIKA KOD DECE I ODRASLIH

 

Tonzilektomija (tonziloadenoidektomija) su među najčešče izvođenim hirurškim procedurama u svetu.

Postoje indikativni podaci da je neka vrsta tonzilektomije postojala još 3000 god pre Hrista. U i veku nove ere Celsus opisuje grubu proceduru za odstranjenje tonzila a prvu hiruršku tehniku tonzilektomije opisao je Rheims 1757.godine Od tada do danas opisane su mnogobrojne tehnike odstranjivanja tonzilarnog tkiva uključujući klasičnu instrumentalnu tonzilektomiju, tonzilektomiju elektrokauterom, koblatorom, ultrazvučnim nožem. Koja je operativna tehnika najbolja ostaje i dalje kontraverza i zavisi od brojnih faktora kao i na osnovu kojih parametara se posmatra i upoređuje tehnika. Najčešći parametri za upoređivanje su vreme trajanja operacije, preglednost operativnog polja, postoperativni bol, postoperativno krvarenje, brzina stvaranja fibrinskih naslaga, pojava postoperativnih infekcija.

tonziloadenoidektomija.jpg

 

Indikacije za operaciju takođe nisu precizno definisane ali postoje neke koje su najčešće a to su recidivantni tonzilitisi, pojava ponavljanog peritonzilarnog apscesa,OSA (opstruktivna sleep apnea),tumori tonzile, hronično kliconoštvo. Ređe indikacije su uporna mikotična oboljenja tonzila, stalna krvarenja iz tonzila, febrilna konvulzije tokom ponavljanih akutnih tonzilitisa,TBC cervikalnih limfonodusa, foetor ex ore itd.

 

 

Kontraindikacije su: 

a) apsolutne - maligni tumori drugih lokalizacija, aktivna evolutivna TBC pluća, ciroza jetre, renalna insuficijencija,evolutivna reumatična oboljenja, akutne infektivne bolesti

b)relativne – donja starosna granica(ispod 3 god)hematološka oboljenja , neregulisana oboljenja (hipertenzija, dijabetes..), akutizacija infekcije,druga hronična stanja

Komplikacije se mogu javiti pre same operacije (tokom uvoda u anesteziju), za vreme operacije i u postoperativnom periodu-najčešče krvarenje (rano i kasno) i infekcija

Literaturni podaci govore i o smrtnom ishodu koji se javlja 1:10.000

Takođe postoje kontroverze oko primene lekova tokom I nakon operacije. Upotreba antibiotika i vrste analgetika su najčešće razlozi za neslaganja. Antibiotska terapija primenjena u toku ili nakon tonzilektomije ne smanjuje intenzitet bola niti utiče na učestalosti postoperativnog krvarenja ali značajno smanjuje pojavu infekcija. Najčešće primenjivani antibiotici u svakodnevnoj praksi su penicillin i cefalosporini III generacije. Analgetska terapija koja se primenjuje na nađim prostorima uključuje ibuprofen i paracetamol ,kod dece, a diklofenak kod odraslih.