OrlBeogradCom

Prof._dr_Milorad_Adzic.jpg

Doc. dr Milorad Adžić


 

Otorinolaringolog, doktor medicinskih nauka, profesor na Stomatološkom fakultetu u Pančevu.

Dugogodišnji načelnik operativnog odeljenja bolnice za ORL, a pri kraju radnog staža u KBC „Dr Dragiša Mišović“, upravnik bolnice za ORL i zamenik direktora KBC-a

Specijalistčki ispit iz Otorinolaringologije položio je maja meseca 1988.god. na Klinici za uvo, nos i grlo VMA Beograd sa odličnom ocenom. Posle diplomske studije završio je na Medicinskom fakuletu u Prištini gde je 25.maja, 1994.god. odbranio magistarski rad pod naslovom “EPIDEMIOLOŠKE KARAKTERISTIKE PERIFERNIH PARALIZA FACIJALNOG ŽIVCA BELOVOG TIPA”.

Juna meseca 1999.god. odbranio je doktorsku disertaciju pod naslovom “UPOREDNA EPIDEMIOLOŠKO-KLINIČKA, IMUNOLOŠKA, CITOLOŠKA I LABORATORIJSKA ISPITIVANJA HRONIČNOG SEKRETORNOG OTITISA”.

Autor više od 30 naučniih radova, od kojih su neki objavljeni i u inostranim časopisima.

Koautor udžbenika „Urgentna medicina“,FACIJALNOG ŽIVCA BELOVOG TIPA”.namenjenog za studente stomatologije.

Sfera najvećeg interesovanja i rada Otologija – Otohirurgija i Dečja otorinolaringologija.