OrlBeogradCom

Dr sc. Milanko Milojević


 

Rodjen u Užicu.

Upisao je Medicinski fakultet u Beogradu u oktobru 1984

Diplomirao u oktobru 1990, sa prosečnom ocenom 8.0.

Kretanje u službi
Počeo je specijalizaciju iz Otorinolaringologije u maju 1996 u Otorinolaringološkoj klinici Vojnomedicinske akademinje(VMA) i završio specijalizaciju u aprilu 2000. sa odličnim prosekom. 

2013. odbranio doktoraku disertaciju na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu, pod nazivom “Prognostični faktori značajni za uspeh hiruškog lečenja timpanoskleroze”.
Zaposlen u klinici Otorinolaringologije na mestu načelnika Odeljenja za Rinologiju, ujedno i zamenik načelnika Klinike. Učestvovao je na mnogim domaćim i medjunarodnim kongresima i stručnim skupovima, gde je predstavio svoj rad. Proveo je vreme u nekoliko referentnih centara za otorinolaringologiju:
1. Laribosire Hospital, Paris 2005. jednu nedelju
2. Queens Medical Centre, Nottingham 2008. jedan mesec
3. Englewood Hospital, New Jersey, USA, 2012 dve nedelje

Završio je više edukativnih kurseva:
1. Funkcionalna endoskopska hirurgija sinusa i nosa,2002, (dr H. Stamberger, 2002, Beograd).
2. Funkcionalna endoskopska hirurgija sinusa i nosa, 2002, (dr A. Leunig, 2003, Beograd).
3. Temporalne kosti hirurgija, 2005 (dr A. Sultan, 2005, Pariz)
4. Funkcionalna endoskopska hirurgija sinusa i nosa, 2005, (dr H. Stamberger, 2002, Grac, Austrija).
5. Endoskopska sinusna i lobanja-bazu operacija, istraživanje i razvoj centra, Lajpcig, 2012

Dr Milojević je operativni rukovodilac Trening centra za otorinolaringologiju. Organizovao je nekoliko kurseva iz oblasti hirurgije, temporalne kosti i endoskopske hirurgije sinusa i nosa.